Karr dominates Benton to advance in prep football playoffs

 

Karr 59

Benton 13